Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

CERCADOR DE NORMATIVA EN TRÀMIT

Logo de participación ciudadana en procesos normativo

ACCEDIU A LES TRAMITACIONS OBERTES!

Aquest canal es constitueix com el punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia i d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries que s'impulsin per part del Ministeri i dels seus organismes públics dependents o vinculats, conforme les regulacions de l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions PúbliquesS’obre en una finestra nova, i en l'art. 26 de la Llei 50/1997, de 27 denovembre, del GovernS’obre en una finestra nova.

Amb aquest punt d'accés es dóna compliment a les disposicions de l’Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA. Tràmits oberts

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recaptar l'opinió de ciutadans, d'organitzacions i d'associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. Tràmits oberts

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i d'interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública