Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Periodo medio de pagamento a provedores

O principio de sustentabilidade financeira definido na Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, non só inclúe o control da débeda pública financeira, mais tamén o control da débeda comercial. Enténdese que existe sustentabilidade da débeda comercial cando o período mínimo de pagamento aos provedores non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade. RD 1040/2017, do 22 de decembro, polo que se modifica o RD 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administraciones públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Nota de los Centros Directivos:

SGAD: Secretaría General de Administración Digital

IGSS: Intervención General de la Seguridad Social

Hacienda: Ministerio de Hacienda

SGFAL: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local

 

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos