Goberno Aberto

Logotip de Goberno Aberto
Logotipo de Subscríbeche

Con esta canle, o Ministerio únese ao compromiso de Transparencia e Bo Goberno da Administración Xeral do Estado, poñendo a disposición dos cidadáns unha vía para consultar información relacionada coa actividade do Departamento e dispoñer dela para a súa reutilización, promover a participación nas cuestións que lle resulten de interese, así como coñecer a opinión dos cidadáns.

Esta canle réxese polas disposicións da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo gobernoAbre en nova ventá; e na Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre a reutilización da información do sector públicoAbre en nova ventá; sendo por tanto complementario ao Portal da Transparencia Abre en nova ventáe ao Portal de reutilización da información pública Datos.gob.esAbre en nova ventá.

Toda a información dispoñible pode ser usada libremente sempre que se respecten as condicións establecidas no aviso legal.

Semana da Administración Aberta

  • Edición 2020, a celebrar entre o 6 e o 10 de maio de 2020. Suspendida
  • Edición 2018, celebrada entre o 7 e o 11 de maio de 2018. Máis información

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos