Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

BUSCADOR DE NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

Esta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen por parte do Ministerio e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao disposto no art. 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións PúblicasAbre en nova ventá, e no art. 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Con este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais

CONSULTA PÚBLICA PREVIA. Trámites abertos

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto reunir as opinións de a cidadanía, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abertos

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto recompilar as opinións as persoas titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas aportacións adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública