Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Finançament autonòmic

Imagen mapa comunidades autonomas Imagen banderas comunidades autonomas

A Espanya existeixen dos models de finançament de les comunitats autònomes: el règim comú i el règim foral.

Al seu torn, dins del règim comú, Canàries posseeix un règim econòmic i fiscal especial per raons històriques i geogràfiques, que s'ha regulat tenint en compte les disposicions de la Unió Europea sobre regions ultraperifèriques.

Ceuta i Melilla són dues ciutats que participen del finançament autonòmic, de conformitat amb els seus estatuts d'autonomia i també del règim de finançament de les hisendes locals. Igualment, disposen d'un règim de fiscalitat indirecta especial, caracteritzat entre altres aspectes perquè al seu territori s'aplica l'Impost sobre la producció, els serveis i la importació, enlloc de l'IVA.

Juntament amb els recursos que el sistema de finançament proporciona a les comunitats autònomes, cal afegir-hi la resta de recursos de què disposen: tributs propis, transferències dels Pressupostos Generals de l'Estat, fons de la Unió Europea... De la mateixa manera, les comunitats autònomes poden accedir al finançament acudint a l'endeutament, en els termes previstos a la normativa vigent.

La Constitució Espanyola es refereix al sistema de finançament de les Comunitats Autònomes en els articles 156 a 158. Igualment, reconeix les especialitats dels territoris forals i de Canàries:

Per a més informació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública