Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Consello para a Defensa do Contribuínte

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"O Consello terá a natureza xurídica de órgano colexiado da Administración do Estado, integrado no Ministerio de Facenda e adscrito á Secretaría de Estado de Facenda".

(Artigo 2 do Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte)

"…o Consello para a Defensa do Contribuínte velará pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atenderá as queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectuará as suxestións e propostas pertinentes, na forma e cos efectos que regulamentariamente se determinen".

(rtigo 34.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria)

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda