Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Consello para a Defensa do Contribuínte

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"O Consello para a Defensa do Contribuínte terá a natureza xurídica de órgano colexiado da Administración do Estado, integrado neste Ministerio e adscrito á Secretaría de Estado de Facenda".

(Artigo 2 do Real decreto 1676/2009, do 13 de novembroAbre en nova ventá, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte)

(Artigo 2.6 do Real Decreto 682/2021, do 3 de agostoAbre en nova ventá, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais)

"…o Consello para a Defensa do Contribuínte velará pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atenderá as queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectuará as suxestións e propostas pertinentes, na forma e cos efectos que regulamentariamente se determinen".

(Artigo 34.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria)Abre en nova ventá

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública