Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Periodo medio de pagamento a provedores

O principio de sustentabilidade financeira definido na Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, non só inclúe o control da débeda pública financeira, mais tamén o control da débeda comercial. Enténdese que existe sustentabilidade da débeda comercial cando o período mínimo de pagamento aos provedores non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade. RD 1040/2017, do 22 de decembro, polo que se modifica o RD 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das administraciones públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Nota de los Centros Directivos:

SGAD: Secretaría General de Administración Digital

IGSS: Intervención General de la Seguridad Social

Hacienda: Ministerio de Hacienda

SGFAL: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local

 

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública