Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Gobierno de España. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaThis is the real spain. Abre nueva ventana

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Consell per a la Defensa del Contribuent

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"El Consell per a la Defensa del Contribuent tindrà la naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de l'Administració de l'Estat, integrat en el Ministeri d'Hisenda i adscrit a la Secretaria d'Estat d'Hisenda".

(Article 2 del Reial decret 1676/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent)

"... el Consell per a la Defensa del Contribuent vetllarà per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atendrà les queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat, i efectuarà els suggeriments i propostes pertinents, en la forma i amb els efectes que es determinin ".

(Article 34.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública