Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Consell per a la Defensa del Contribuent

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"El Consell per a la Defensa del Contribuent tindrà la naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de l'Administració de l'Estat, integrat en el Ministeri d'Hisenda i adscrit a la Secretaria d'Estat d'Hisenda".

(Article 2 del Reial decret 1676/2009, de 13 de novembreS’obre en una finestra nova, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent)

"... el Consell per a la Defensa del Contribuent vetllarà per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atendrà les queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat, i efectuarà els suggeriments i propostes pertinents, en la forma i amb els efectes que es determinin ".

(Article 34.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)S’obre en una finestra nova

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública