Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraCOP25. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Taxes

La Llei General Tributària, en el seu article 2.2, lletra a), defineix les taxes com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic a què es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no siguin prestats o realitzats pel sector privat".

Per a més información:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública