Comisionado para o Mercado de Tabacos

​ 

 

O Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT) é o organismo autónomo creado pola Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do Mercado de Tabacos e Normativa Tributaria, dependente do Ministerio de Facenda a través da Subsecretaría, competente para salvagardar a neutralidade e a libre competencia do mercado de tabacos en todo o territorio nacional a través das súas funcións reguladoras e de vixilancia, velar polo cumprimento dos operadores do mercado de toda a normativa reguladora a través das súas facultades de control, inspección e sanción, así como administrar e supervisar a Rede de Expendedurías de Tabaco e Timbre do Estado e actuar como órgano de interlocución cos operadores do mercado.

COMISIONADO PARA O MERCADO DE TABACOS

INFORMACIÓN BÁSICA

DESTACADO  

  • RECORDATORIO DAS CONDICIÓNS PARA O PECHE TEMPORAL DAS EXPENDEDURíAS DE TABACO E TIMBRE 

    Lémbrase que o peche temporal inferior a 5 días laborables das expendedurías de tabaco e timbre unicamente require ser comunicado ao Comisionado para o Mercado de Tabacos cunha antelación mínima de dous días con carácter xeral, de acordo co disposto no artigo 47 do Real Decreto 1199/1999, de 9 de xuño, polo que se desenvolve a Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do Mercado de Tabacos e Normativa Tributaria.

    Os peches de maior duración poderán ser autorizados polo Comisionado con causa suficientemente xustificada e sempre que o servizo público non se vexa afectado.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos