Comisionado para o Mercado de Tabacos

O Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT) é o organismo autónomo creado pola Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do Mercado de Tabacos e Normativa Tributaria, dependente do Ministerio de Facenda a través da Subsecretaría, competente para salvagardar a neutralidade e a libre competencia do mercado de tabacos en todo o territorio nacional a través das súas funcións reguladoras e de vixilancia, velar polo cumprimento dos operadores do mercado de toda a normativa reguladora a través das súas facultades de control, inspección e sanción, así como administrar e supervisar a Rede de Expendedurías de Tabaco e Timbre do Estado e actuar como órgano de interlocución cos operadores do mercado.

COMISIONADO PARA O MERCADO DE TABACOS

INFORMACIÓN BÁSICA

DESTACADO

  • CIRCULAR 1/2020, DE 4 DE MAIO, DA PRESIDENCIA DO COMISIONADO PARA O MERCADO DE TABACOS, POLA QUE INFORMASE OS OPERADORES DA EXTENSIÓN DA VIXENCIA DAS AUTORIZACIÓNS PARA A VENDA DE TABACO CON RECARGA (PVR) DURANTE O ESTADO DE ALARMA

  • Ditouse polo Comisionado para o Mercado de Tabacos la Circular 1/2020Open in new window, que recolle a extensión do prazo de vixencia das autorizacións de PVR que estivesen vixentes na data de declaración do estado de alarma ou que se autoricen polo Comisionado mentres este continúe, por un período equivalente ao que dure o estado de alarma. 
  • RASTREXABILIDADE: ERROS DE NOTIFICACIÓN COMÚNS E MOVEMENTOS DE PRODUTO

    A Comisión Europea, xunto co provedor do servizo do repositorio secundario do sistema de rastrexabilidade dos produtos do tabaco, DENTSU Aegis, elaboraron un documento que describe os erros de notificación máis comúns observados durante os primeiros meses de funcionamento do repositorio secundario e o enrutador da UE, así como un esquema explicativo de como notificar os movementos de produto.

    O seu principal obxectivo é axudar aos operadores económicos a revisar os aspectos prácticos dos seus procedementos e prácticas internos co fin de garantir que as súas actividades cumpran plenamente as normas aplicables en materia de rastrexabilidade do tabaco. A existencia de erros de notificación pode comprometer o cumprimento da normativa aplicable, por iso é relevante a revisión dos seguintes documentos.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos