Comisionado para o Mercado de Tabacos

​ 

 

O Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT) é o organismo autónomo creado pola Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do Mercado de Tabacos e Normativa Tributaria, dependente do Ministerio de Facenda a través da Subsecretaría, competente para salvagardar a neutralidade e a libre competencia do mercado de tabacos en todo o territorio nacional a través das súas funcións reguladoras e de vixilancia, velar polo cumprimento dos operadores do mercado de toda a normativa reguladora a través das súas facultades de control, inspección e sanción, así como administrar e supervisar a Rede de Expendedurías de Tabaco e Timbre do Estado e actuar como órgano de interlocución cos operadores do mercado.

COMISIONADO PARA O MERCADO DE TABACOS

INFORMACIÓN BÁSICA

DESTACADO

 • (AVISO) PECHE TEMPORAL DO REXISTRO

  Entre o 23 de decembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020, o Rexistro do Comisionado para o Mercado de Tabacos, situado na sede do paseo da Habana, nº 140, de Madrid, permanecerá pechado. O Rexistro do Ministerio de Facenda máis próximo será o situado na rúa Alcalá, nº 9, de Madrid.

  As solicitudes, escritos e documentos dirixidos ao Comisionado poderán presentarse a través do Rexistro Electrónico (https://rec.redsara.es/rexistro/action/are/acceso.doAbre nueva ventana), así como en calquera dos Rexistros do Ministerio e os seus Organismos e Entes adscritos, tanto en Servizos Centrais como Periféricos, por correo ordinario ou certificado e persoalmente. Ademais poderán presentarse en calquera órgano da Administración Xeral do Estado e da Administración das Comunidades Autónomas e nas Entidades locais (que asinasen convenios de colaboración para o "portelo único")

 • RASTREXABILIDADE: ERROS DE NOTIFICACIÓN COMÚNS E MOVEMENTOS DE PRODUTO

  A Comisión Europea, xunto co provedor do servizo do repositorio secundario do sistema de rastrexabilidade dos produtos do tabaco, DENTSU Aegis, elaboraron un documento que describe os erros de notificación máis comúns observados durante os primeiros meses de funcionamento do repositorio secundario e o enrutador da UE, así como un esquema explicativo de como notificar os movementos de produto.

  O seu principal obxectivo é axudar aos operadores económicos a revisar os aspectos prácticos dos seus procedementos e prácticas internos co fin de garantir que as súas actividades cumpran plenamente as normas aplicables en materia de rastrexabilidade do tabaco. A existencia de erros de notificación pode comprometer o cumprimento da normativa aplicable, por iso é relevante a revisión dos seguintes documentos.

 • NOVA CIRCULAR DE COMUNICACIÓN DE PREZOS E ETIQUETAXE

  Aprobouse a Circular 1/2019, de 11 de novembro, do Comisionado para o Mercado de TabacosAbre nueva ventana, pola que se aproba o modelo específico para a comunicación dos prezos de venda ao público e das etiquetaxes, envasados e presentacións dos produtos do tabaco.

  O formulario previsto na Circular 1/2019 será de uso obrigatorio para a comunicación de prezos e etiquetaxes de produtos do tabaco a partir do 15 de novembro de 2019. Pode descargar un modelo editable desde esta ligazónAbre nueva ventana

 • (Novo)RASTREXABILIDADE E MEDIDAS DE SEGURIDADE DOS PRODUTOS DO TABACO.
 • ADVERTENCIA SOBRE A VENDA A MENORES

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre nueva ventana)Participación pública en proxectos normativos