Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Contratación

Neste canal recóllese información referente á contratación pública xerada no exercicio das competencias propias de distintas unidades do Departamento.

Na sección de Xunta Consultiva de Contratación Publica do Estado ofréceselle a cidadanía a través da Internet a seguinte información e servizos xerais en relación coa contratación pública, competencia da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado:

A contratación de bens e servizos centralizados é competencia da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación e da Xunta de Contratación Centralizada.

A información referente a anuncios e adxudicacións dos contratos tramitados polos órganos de contratación do Departamento, tanto centrais como periféricos, se atopa no Perfil do Contratante. De acordo co artigo 334 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, dito Perfil publícase na Plataforma de Contratación do Estado, na Plataforma de Contratación do Sector Público

Nesta sección do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, proporciónase información sobre a súa organización e competencias, e tamén sobre as resolucións emitidas polo Tribunal con motivo dos recursos e cuestións de nulidade interpostos en materia de contratación:

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda